Voor overlijden

Steeds vaker willen mensen die ziek zijn of weten dat hun overlijden nabij is veel bespreken met hun familie en met een ritueelbegeleider.

Voor u kan het waardevol zijn uw wensen kenbaar te maken. Misschien wilt u slechts enkele lijnen uitzetten.

Als u het rust geeft kunnen we ook diepgaand met elkaar spreken. Uw afscheid krijgt dan al de vorm die u in uw gedachten heeft.

 

Na overlijden

Verwacht of onverwacht bent u nabestaande geworden. U schakelt de uitvaartondernemer van uw keuze in.

Daarnaast kunt u zelf -of de uitvaartbegeleider die bij u komt - contact met mij opnemen. Als u graag wilt dat ik het afscheid begeleidt raad ik u aan om vóór u de dag en het tijdstip vaststelt met mij te bellen om de mogelijkheden in mijn agenda te bespreken

 

Wat kan Solacium voor mij doen?

  • ondersteuning bij het samenstellen van een persoonlijke afscheidsdienst
  • uitvoering van een afscheidsdienst
  • schrijven van een gedachteniskaartje
  • schrijven van een in memoriam
  • uitspreken van een in memoriam
  • verzorgen van een afscheids ritueel bij de begrafenis
  • verzorgen van een ritueel bij asverstrooiing
  • schrijven van een dankbetuiging

 

Na het afscheid

 

Enkele weken na het afscheid maak ik een afspraak om met elkaar na te praten, is alles naar uw wens verlopen, heeft u troost kunnen vinden in de wijze waarop we met elkaar deze dagen vorm hebben gegeven? Er is ook de mogelijkheid om een handreiking te geven voor het moment dat de as wordt bijgezet of wanneer de as wordt verstrooid? Het plaatsen van de grafsteen kan ook een moment van bezinning en stilstaan zijn.

Ik verzamel alle teksten die zijn gesproken en bied u die aan. Tijdens het afscheid zult u niet alles goed hebben gehoord en u kunt dan alles wat er is verteld in alle rust teruglezen.